Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘beröring’

Effekterna av beröring

Beröring är grundläggande för nervernas organisation i kroppen. När huden berörs ökar aktiviteten i den del av hjärnan som förmedlar sinnesintryck till andra delar av hjärnan, och det är under de tio första åren i en människans liv som nervsystemen utvecklas för sinnesorganen.

Effekterna av beröring och ökat ocytocin i blodbanan är många; lugn och ro, smärtlindring, ökad nyfikenhet, minskad aggression, ökad viktuppgång för lågviktiga barn och vuxna, ökad möjlighet till kommunikation/större social förmåga, mindre aggression, effektivare inlärning, bättre cirkulation i hjärnan vilket förbättrar minnet, ökat immunförsvar, påskyndar läkning av sår, sänker blodtrycket, höjer smärttröskeln, en förbättrad mag- och tarmfunktion och ökad livskvalitet. Beröring är det effektivaste sättet att sänka cortisolnivåerna och därmed stressen i kroppen.

En annan viktig uppgift beröringen har är att se till att kroppsuppfattningen är god, att man vet var varje kroppsdel börjar och slutar och hur den kan användas. Är kroppsuppfattningen god har vi ett tydligare kroppsspråk och kommunikationen blir klarare. Med ökad kroppsuppfattning ökar även jagkänslan och initiativförmågan.

Med beröring stärks även känslomässiga band mellan individer.

Read Full Post »